Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Багатофакторний вибір альтернатив композиційного оформлення книжкового видання.

Класифікація: Дизайн
Назва: Багатофакторний вибір альтернатив композиційного оформлення книжкового видання.
Автори: Сеньківська Н. Є., Піх І. В., Сеньківський В. М
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2011
Номер: 2(32)
Видавництво: К.: ВПІ НТУУ «КПІ»
Мова публікації: Українська
Анотація:

В результаті оптимізованої моделі ієрархії факторів композиційного оформлення книжкового видання здійснено постановку і вирішення задачі багатофакторного вибору альтернатив. Розрахована багатофакторна оцінка корисності кожної з альтернатив за методом ієрархій.

На основе оптимизированной модели иерархии факторов композиционного оформления книжного издания осуществлена постановка и решение задачи многофакторного выбора
альтернатив. Вычислена многофакторная оценка полезности каждой из альтернатив за методом анализа иерархий.

On the basis of the optimized model of hierarchy of factors of composition registration of book edition raising and decision of task of multivariable choice of alternatives is carried out. The multivariable estimation of utility is calculated to each of alternatives after the method of analysis of hierarchies.
Іл. 3. Бібліогр.: 5 назв.

Причіплений файлРозмір
pdf2.55 MБ