Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Дизайн — мистецтво художника і розрахунок аналітика.

Класифікація: Дизайн
Назва: Дизайн — мистецтво художника і розрахунок аналітика.
Автори: Лопухова С. О.
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2011
Номер: 2(32)
Видавництво: К.: ВПІ НТУУ «КПІ»
Мова публікації: Українська
Анотація:

Дизайн — мистецтво, орієнтоване на досягнення найбільш повної відповідності образів і об’єктів, створених художником, можливостям і потребам людини, як утилітарним, так і естетичним. Співвідношення емоцій і знань, трансформація новітніх ідей в мистецтво дизайну визначають сьогодні вектор руху суспільства, висуваючи нові вимоги до соціальної дійсності.

Дизайн — искусство, ориентированное на достижение наиболее полного соответствия образов и объектов, созданных художником, возможностям и потребностям человека,
как утилитарным, так и эстетическим. Соотношение эмоций и знаний, трансформация новейших идей в искусство дизайна определяют сегодня вектор движения общества,
выдвиая новые требования к социальной действительности.

Modern view of design in civilized society is connected with a wide spectrum of creative activities of a person. The art of design is the elaboration of visual — communicative environment which operates with visual symbols and has great emotional affect on public. In modern conditions of new technologies there is a necessity for formation of new information culture, new aesthetics, getting new knowledge and developing new abilities. The understanding of the fact that the new technologies are just the means of embodiment of creative ideas born by an artist’s individuality is absolutely necessary in this case. Creation of design products is creative process, and the success of the project depends, first of all, on internal principles and vocational training of the expert. The elaboration of products of design is a creative process, and the success of the project depends, first of all, on internal principles and professional training of an expert. At present the parity of emotions and knowledge, transformation of the newest ideas in the art of design define the vector of development of society, presenting new demands to the social validity. At present the parity of emotions and knowledge, transformation of the newest ideas in the art of design define the vector of development of society, presenting new demands to the social validity.
Бібліогр.: 6 назв.

Причіплений файлРозмір
pdf2.05 MБ