Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Модель факторів несприятливого впливу на оточуюче середовище

Класифікація: Технологічні процеси
Назва: Модель факторів несприятливого впливу на оточуюче середовище
Автори: Олянишен Т. В., Сторожук В. М., Піх І. В., Мельников О. В.
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2011
Номер: 3(33
Видавництво: К.: ВПІ НТУУ «КПІ»
Мова публікації: Українська
Анотація:

Розроблено модель ієрархії факторів несприятливого впливу на навколишнє середовище, яка крім впорядкованості за важливістю впливу дозволила подальше розділення на залежні (внутрішні) компоненти для виявлення ступеню ослаблення або посилення дії спричиняючого фактора.

Разработана модель иерархии факторов неблагоприятного влияния на окружающую среду, которая кроме упорядочения по важности влияния сделала возможным дальнейшее деление на зависимые (внутренние) компоненты для выявления степени ослабления или усиления действия вызывающего фактора

The model of hierarchy of factors of adverse influence on environment which except streamlining on importance of influence has made possible the further division into dependent (internal) components for revealing of degree of easing or strengthening of action of the causing factor is developed.
Іл. 2. Табл. 4. Бібліогр.: 17 назв.

Причіплений файлРозмір
pdf472.88 КБ