Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Вдосконалення методів визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей систем з розподіленими параметрами

Класифікація: Машини і автоматизовані комплекси
Назва: Вдосконалення методів визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей систем з розподіленими параметрами
Автори: Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А.
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2010
Номер: № 1(31)
Видавництво: К. : ВПІ НТУУ «КПІ»
Мова публікації: Українська
Анотація:

Досліджено коливання (вільні) тонкого диску. Визначено співвідношення для товстих дисків, які враховують інерцію обертання та зсув. Побудовано залежності резонансної частоти коливань диску з вузловими колами

Исследованы колебания (свободные) тонкого диска. Определены соотношения для толстых дисков, которые учитывают инерцию вращения и смещение. Построены зависимости
резонансной частоты колебаний диска с узловыми кругами

Free vibrations of the thin disc are studied. The equation for thick discs which include the inertia of rotation and the slide is determined. The dependencies of the resonant frequency of oscillation with knotty circles are made.
Іл. 8. Табл. 2. Бібліогр.: 11 назв

Причіплений файлРозмір
pdf492.92 КБ