Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 1 гість.

Authcache Example

Please login to test this block.

Восприятие текстовых шрифтов школьниками по алгоритму «ожидание минус восприятие».

Класифікація: Дизайн
Назва: Восприятие текстовых шрифтов школьниками по алгоритму «ожидание минус восприятие».
Автори: Токарь О. В.
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2011
Номер: 2(32)
Видавництво: К.: ВПІ НТУУ «КПІ»
Мова публікації: Русский
Анотація:

У статті викладено результати оцінки сприйняття ряду текстових шрифтів, приведено аналіз даних по алгоритму «очікування мінус сприйняття» з урахуванням середніх значень й індексу важливості шрифтових параметрів, який відображає частки градацій шкали, по якій проводилося опитування. Виявлено шрифти, які є найбільш близькими до ідеального уявлення про них учнями старшого шкільного віку.

The article presents the results of the assessment of perception of a number of text fonts, high school students, provides data analysis algorithm «the expectation of negative perception» taking into account the average values and the index of the importance of font parameters, which reflects the proportion of gradations of the scale on which the survey was conducted. Identified fonts are closest to the ideal representation of these students high school age.
Табл. 6. Бібліогр.: 5 назв.

Причіплений файлРозмір
pdf1.69 MБ